Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie wordt door Multum Opportunity met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Multum Opportunity verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Multum Opportunity worden aangeboden. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Multum Opportunity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Multum Opportunity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Vliegend Hert verstrekte informatie en tarieven.

Hoewel Multum Opportunity alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Multum Opportunity niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Multum Opportunity

Eventuele verwijzingen naar sites die niet door Multum Opportunity worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Multum Opportunity uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Multum Opportunity worden onderhouden wordt afgewezen.